Ettervern

Milepælen Ettervern


Milepælen så et behov for å utvikle en modell for å forberede de ungdommene som er institusjonsplassert for et liv i selvstendighet, etter Milepælen. Vi valgte å kalle denne modellen for “12 trinns modellen for forberedelse til ettervern”. Det vi har sett er at denne modellen fungerer like godt også for de som allerede har flyttet ut fra andre institusjoner eller fosterhjem, som for de ungdommene som har bodd på Milepælen.


Det å bo for seg selv kan være utfordrende for alle, ikke bare for dem som har vært i barnevernet. Det kan oppleves frustrerende og ensomt å lykkes i en jungel av krav både i forhold til myndighetene og samfunnet generelt. Videre i brosjyren vil vi presentere hvordan vi jobber systematisk for å hjelpe ungdommen å mestre et liv i selvstendighet.


Kartleggingsfasen:

- Relasjonsbygging og bli kjent
- Grundig kartlegging av ungdommens ferdigheter, personlig,

praktisk og sosialt.

Forberedelsesfasen:

- Tilpasset handlingsplan med kartleggingen som grunnlag.
- Jevnlige evalueringer og tilpasninger sammen med ungdommen og

eventuelt barneverntjensten, foresatte og ettervernskonsulent.

Midtevaluering :

- Markering av halvgått løp og planlegging av utflytting.

Ettervernsfasen :

-Trygg selvstendighetstrening i egen bolig, med støtte av ettervernskonsulent.

- Individuelt tilpasset.

Introduksjon av Milepælen Ettervern 12 trinns modell:

Kontakt informasjon:

Besøksadresse:

Pakkuhusgata 3 - 2150 Årnes

Epost:

ettervern@milepaelen.no

Ettervern vakttelefon:

400 59 267

Avdelingsleder Ole Sørensen:

938 53 752

TILGJENGELIGHET:

Milepælen ettervern er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Vi har regelmessig og systematisk oppfølging etter avtale med ungdommene. I hjemmet til ungdommen, på ettervernkontoret eller i møte hos samarbeidspartnere. Noen ganger kan det også være nødvendig med uanmeldt besøk. Ettervernkonsulenten går sammen med og veileder ungdommen, i form av samtaler rundt aktuelle temaer og personlig problematikk eller ved fysisk tilstedeværelse i sosiale sammenhenger.

Vi kan også samarbeide tett med familien til ungdommen.


SAMARBEID:

Milepælen ettervern har tett samarbeid med skole, familie, NAV, psykisk helsevern og kommunale tjenester, eller på andre arenaer etter ungdommens behov og ønsker.

MP EV trapp nett 2020
MP EV nett 2 2020
MP EV nett 2020