Hjem

Milepælen.  Et hjem som rommer alle.

Dette er Milepælens visjon:

1. Trygghet, forutsigbarhet, ærlighet, kjærlighet og barnets beste er alltid i fokus.

2. Relasjoner forplikter og varer livet ut.

3. Vi ser hele mennesket og evner å nullstille oss,

med hjertet helt ut i fingertuppene.

canstockphoto6185680
Eksempel Bilde MP2020

Milepælens Grunnsyn (Menneskesyn)

Milepælens grunnsyn gjenspeiler det menneskesyn og de verdier som skal være fremtredende og synlige i institusjonens arbeid:

§1

Bak all atferd finnes det en positiv intensjon. En handling som virker ond er egentlig drevet av en positiv intensjon. For å oppdage den positive intensjon må vi se på to faktorer:

  1. I hvilken grad individet er egosentrisk.
  2. Personens forståelse av sin situasjon og følelsesmessige reaksjoner.

Når den positive intensjon er oppdaget, kan det gis veiledning for å påvirke ungdommen til å oppnå sine intensjoner på akseptable måter.Målgrupper og målsettning

Milepælen har følgende, overordnede målsettinger for arbeid med alle ungdommer på institusjonen:

Kartlegging, utredning og behandlingsplan

Milepælen vil gjøre systematiske miljøobservasjoner av alle ungdom på institusjonen. Observasjonene danner grunnlag for utvikling av individuelt tilpassede tiltak på institusjonen, og periodisk rapportering til Barnevernet.

På grunnlag av tiltaksplan, kartlegging og utredning utarbeider Milepælen en individuell behandlingsplan for hver enkelt ungdom i forhold til institusjon, skole, familie og nettverk. Planen skisserer forslag til innhold og oppholdslengde i institusjon, men strekker seg også ut over dette ved å foreslå videre tiltak etter institusjonsoppholdet. Behandlingsplanen er dynamisk, og skal omfatter i tillegg til forhold som direkte angår ungdommen også faglig veiledning og evaluering.


Henvendelser

Er det noe du lurer på? Send oss dine tanker så skal vi svare så godt det lar seg gjøre.