Hjem

Til deg som skal bo på Milepælen


Det kan være mange grunner til at du ikke kan bo hjemme og må flytte på ungdomshjem. Det kan være familiekonflikter, hjemmet ditt ikke er trygt og du er i fare på en eller annen måte. Det kan være at du sliter med ting som depresjon, angst eller traumer som gjør at det kan være vanskelig å bo hjemme og du kan trenge ekstra støtte og hjelp til å takle disse utfordringene. Det kan være mange grunner og uansett hva årsaken er, kan vi på Milepælen gi deg den støtten og veiledningen du trenger for å takle utfordringene og utvikle deg selv på en positiv måte.

Dine rettigheter når du bor på institusjon


Som ungdom som bor på institusjon, har du mange rettigheter. Det kan imidlertid være ting du ikke er vant til å forholde deg til. Vi har gjort det enkelt for deg å lære mer om dine rettigheter. Bare skann QR-koden på denne siden med telefonen din, og du vil få tilgang til informasjonen. Vi anbefaler sterkt at alle ungdommer som skal bo hos oss, eller andre steder, setter seg godt inn i sine rettigheter. Når du kommer til oss, vil vi gå gjennom dette med deg, slik at du kan få svar på alle spørsmål du måtte ha.

Landsforeningen for Barnevernsbarn

Som barn eller ungdom, nåværende eller tidligere barnevernsbarn finnes det en veldig bra forening hvor du kan få hjelp og støtte, og ikke minst er det en kanal hvor din stemme blir hørt. Om du er ungdom som bor hos oss kan det være fint og engasjere seg i Landsforeningen  for Barnevernsbarn. Foreningen har tyngde og blir hørt helt til topps. De har vært med på og øke kvaliteten på tilbudet som barn og ungdom som er under barnvernets omsorg. Det er helt gratis og være medlem.

Milepælen, et hjem som rommer alle

Dette er Milepælens visjon

1. Trygghet, forutsigbarhet, ærlighet, kjærlighet og barnets beste er alltid i fokus.


2. Relasjoner forplikter og varer livet ut.


3. Vi ser hele mennesket og evner å nullstille oss,

med hjertet helt ut i fingertuppene.

Hva tilbyr vi?

Trygghet, Støtte og tilgjengelighet


Å ha voksne tilstede på ungdomshjemmet kan gi deg en følelse av trygghet og sikkerhet. Du kan føle deg mer komfortabel og mindre ensom når du vet at det alltid er noen voksne der for å hjelpe deg når du trenger det.

Stabil og kontinuerlig omsorg


Med medleverturnus vil du ha tilgang til en stabil og kontinuerlig omsorg fra voksne. Dette kan hjelpe deg med å bygge relasjoner og tillit med disse voksne, og kan gi deg en følelse av kontinuitet og trygghet.

Læring, utvikling og rollemodeller


Voksne som bor med deg på ungdomshjemmet skal være gode rollemodeller og kan gi deg muligheter til å lære og utvikle deg på mange måter. De kan gi deg veiledning og støtte til å utvikle ferdigheter og interesser, og kan også hjelpe deg med å forberede deg på en selvstendig og ansvarlig voksenliv.

Grunnsyn, Målgrupper og målsetting

Grunnsyn

Milepælens grunnsyn gjenspeiler det menneskesyn og de verdier som skal være fremtredende og synlige i institusjonens arbeid:

§1

Bak all atferd finnes det en positiv intensjon. En handling som virker ond er egentlig drevet av en positiv intensjon. For å oppdage den positive intensjon må vi se på to faktorer:

  1. I hvilken grad individet er egosentrisk.
  2. Personens forståelse av sin situasjon og følelsesmessige reaksjoner.

Når den positive intensjon er oppdaget, kan det gis veiledning for å påvirke ungdommen til å oppnå sine intensjoner på akseptable måter.Les mer

Milepælen ettervern

Vi tilbyr også ettervernstjenester for deg som trenger hjelp etter fylte 18 år

Målgruppe og målsetting

Milepælen har følgende, overordnede målsettinger for arbeid med alle ungdommer på institusjonen:

Kartlegging, utredning og behandlingsplan

Milepælen vil gjøre systematiske miljøobservasjoner av alle ungdom på institusjonen. Observasjonene danner grunnlag for utvikling av individuelt tilpassede tiltak på institusjonen, og periodisk rapportering til Barnevernet.

På grunnlag av tiltaksplan, kartlegging og utredning utarbeider Milepælen en individuell behandlingsplan for hver enkelt ungdom i forhold til institusjon, skole, familie og nettverk. Planen skisserer forslag til innhold og oppholdslengde i institusjon, men strekker seg også ut over dette ved å foreslå videre tiltak etter institusjonsoppholdet. Behandlingsplanen er dynamisk, og skal omfatter i tillegg til forhold som direkte angår ungdommen også faglig veiledning og evaluering.

Les mer

unsplash