Hjem

Til deg som skal hos oss på Milepælen

Det kan være mange grunner til at du ikke kan bo hjemme og må flytte på ungdomshjem. Det kan være familiekonflikter, hjemmet ditt ikke er trygt og du er i fare på en eller annen måte. Det kan være at du sliter med ting som depresjon, angst eller traumer som gjør at det kan være vanskelig å bo hjemme og du kan trenge ekstra støtte og hjelp til å takle disse utfordringene. Det kan være mange grunner og uansett hva årsaken er, kan vi på Milepælen gi deg den støtten og veiledningen du trenger for å takle utfordringene og utvikle deg selv på en positiv måte.

Milepælen.  Et hjem som rommer alle.

Dette er Milepælens visjon:

1. Trygghet, forutsigbarhet, ærlighet, kjærlighet og barnets beste er alltid i fokus.

2. Relasjoner forplikter og varer livet ut.

3. Vi ser hele mennesket og evner å nullstille oss,

med hjertet helt ut i fingertuppene.

Milepælens grunnsyn gjenspeiler det menneskesyn og de verdier som skal være fremtredende og synlige i institusjonens arbeid:

Milepælens Grunnsyn, hva vi står for.

§1

Bak all atferd finnes det en positiv intensjon. En handling som virker ond er egentlig drevet av en positiv intensjon. For å oppdage den positive intensjon må vi se på to faktorer:

  1. I hvilken grad individet er egosentrisk.
  2. Personens forståelse av sin situasjon og følelsesmessige reaksjoner.

Når den positive intensjon er oppdaget, kan det gis veiledning for å påvirke ungdommen til å oppnå sine intensjoner på akseptable måter.

Litt om hva som vil møte deg

De voksne som bor med deg på ungdomshjemmet   jobber i medleverturnus. Det har mange fordeler:

  1. Trygghet og støtte: Å ha voksne tilstede på ungdomshjemmet kan gi deg en følelse av trygghet og sikkerhet. Du kan føle deg mer komfortabel og mindre ensom når du vet at det alltid er noen voksne der for å hjelpe deg når du trenger det.

  2. Tilgjengelighet: Ved å ha voksne som bor med deg på ungdomshjemmet, har du tilgang til veiledning og støtte hele tiden. Du kan snakke med dem når du trenger det og få hjelp med problemer og utfordringer.

  3. Stabil og kontinuerlig omsorg: Med medleverturnus vil du ha tilgang til en stabil og kontinuerlig omsorg fra voksne. Dette kan hjelpe deg med å bygge relasjoner og tillit med disse voksne, og kan gi deg en følelse av kontinuitet og trygghet.

  4. Læring og utvikling: Voksne som bor med deg på ungdomshjemmet kan gi deg muligheter til å lære og utvikle deg på mange måter. De kan gi deg veiledning og støtte til å utvikle ferdigheter og interesser, og kan også hjelpe deg med å forberede deg på en selvstendig og ansvarlig voksenliv.

  5. Rollemodeller: Voksne som bor med deg på ungdomshjemmet kan også være positive rollemodeller for deg. De kan vise deg hvordan man kommuniserer, samarbeider og takler utfordringer på en sunn og positiv måte.

Vår målgruppe og målsettning

Milepælen har følgende, overordnede målsettinger for arbeid med alle ungdommer på institusjonen:

Kartlegging, utredning og behandlingsplan

Milepælen vil gjøre systematiske miljøobservasjoner av alle ungdom på institusjonen. Observasjonene danner grunnlag for utvikling av individuelt tilpassede tiltak på institusjonen, og periodisk rapportering til Barnevernet.

På grunnlag av tiltaksplan, kartlegging og utredning utarbeider Milepælen en individuell behandlingsplan for hver enkelt ungdom i forhold til institusjon, skole, familie og nettverk. Planen skisserer forslag til innhold og oppholdslengde i institusjon, men strekker seg også ut over dette ved å foreslå videre tiltak etter institusjonsoppholdet. Behandlingsplanen er dynamisk, og skal omfatter i tillegg til forhold som direkte angår ungdommen også faglig veiledning og evaluering.

Her kan du lese noe av Stiftelsen Milepælen Planverk