Grunnsyn

§ 1

Bak all atferd finnes det en positiv intensjon. En handling som virker ond er egentlig drevet av en positiv intensjon. For å oppdage den positive intensjon må vi se på to faktorer: I hvilken grad individet er egosentrisk. Personens forståelse av sin situasjon og følelsesmessige reaksjoner.

§ 2

Alle har behov for å føle en tilhørighet til og aksept fra en gruppe. Gruppen kan være familien, gjengen osv. De grunnleggende behovene som nærhet, trygghet, kjærlighet som individet ikke får/fikk tilfredsstilt i sin barndom prøver vedkommende å fylle ved å oppsøke en gruppe.

§ 3

Følelser er nødvendig og naturlig og bør brukes som et signalsystem. Det er viktig å kunne erkjenne at man er sint, trist, glad, nysgjerrig, redd, skamfull osv. Følelsene forteller oss om vårt forhold til andre og til oss selv. Noen ganger kan følelsesmessige reaksjoner være forvrengt og ha lite grunnlag i virkeligheten der og da. Da er det viktig å ha noen å snakke med.

§ 4

Alle mennesker har i seg ubrukte ressurser og talenter. Det er viktig å vektlegge det positive i mennesker og være på stadig leting etter å lokke det frem.

§ 5

Svært ofte er de begrensninger vi opplever et resultat av våre egne holdninger og tro. Vi må jobbe med å sprenge disse selvpålagte begrensningene.

§ 6

Hvis et menneske er i live kan det lære, derfor er det alltid håp. Det er viktig å være tålmodig med seg selv og andre når man er i en læringsprosess, og gi seg selv og andre tillatelse til å kunne prøve og feile.

§ 7

Det å kunne fungere godt i en sosial situasjon er kun et spørsmål om læring.

§ 8

Alle kjenner bitterhet og hat og noen ganger er disse følelsene viktige og riktige å ha for å overleve, men det finnes også en tid for kjærlighet og tilgivelse som også er viktig og riktig å ha for å overleve.

§ 9

Fortiden er ikke endelig og kan bearbeides i lys av dagens situasjon.